Số lượng hành tinh tối đa có thể quay quanh mặt trời là bao nhiêu?

Hệ mặt trời chứa tám hành tinh: Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương, tất cả đều quay quanh mặt trời do lực hấp dẫn cực mạnh của nó. Nhưng đây có phải là số lượng hành tinh tối đa có thể quay quanh mặt trời? Hay là có chỗ cho nhiều hơn?

So với các hệ hành tinh đã biết khác, hệ mặt trời chứa một số lượng hành tinh cao bất thường. Theo Bách khoa toàn thư về các hành tinh ngoài hệ mặt trời.

https://www.space.com/maximum-number-of-planets-orbit-sun Số lượng hành tinh tối đa có thể quay quanh mặt trời là bao nhiêu?

James Brien

24ssports is an automatic aggregator of the all world’s media. In each content, the hyperlink to the primary source is specified. All trademarks belong to their rightful owners, all materials to their authors. If you are the owner of the content and do not want us to publish your materials, please contact us by email – admin@24ssports.com. The content will be deleted within 24 hours.

Related Articles

Back to top button